11.1 C
Starachowice
sobota, 10/04/2021
Strona główna Roczny program współpracy
Array

Roczny program współpracy

Na listopadowej sesji Rady Gminy Mirzec inspektor Paweł Lewkowicz przedstawił projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Zaaprobowała go większość radnych.

– Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem publicznym sprzyja tworzeniu więzi społecznych, zaspokajając potrzeby określonych środowisk i grup mieszkańców gminy Mirzec. Dla efektywnej realizacji niezbędne są natomiast działania organizacji pozarządowych, partnerów samorządu terytorialnego, w prawidłowym rozwoju wspólnoty lokalnej. Temu służy program współpracy, który opiera się na zasadzie partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania – argumentował Paweł Lewkowicz.

Głównym celem programu jest kreowanie rozwoju społeczeństwa lokalnego poprzez realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w partnerstwie z sektorem publicznym. Efektem będzie lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Mirzec oraz aktywizacja społeczności lokalnej w usługach świadczonych przez gminę. W programie szczególną uwagę zwrócono na rozwój sportu i rekreacji, upowszechnianie kultury ludowej i kultywowanie lokalnych tradycji. Podmiotami realizującymi program są Rada Gminy, wójt i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Poprzedni artykułNapad na BP
Następny artykułZawodów nie będzie

Koronawirus