Strona główna / Dodatkowe dni targowe

Dodatkowe dni targowe

W piątki, środy i piątki można już teraz zrobić zakupy na targowicy miejskiej. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w tej sprawie, udostępniając nieodpłatnie kupcom plac targowy. Zmotoryzowani kupujący w wymienione dni nie zapłacą za parking.

– Podjęte działania mają na celu stworzenie dodatkowej alternatywy dla handlu hurtowego i nie tylko hurtowego – informuje Paweł Żmudziński, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego. – Chcemy dać dodatkową możliwość handlu wszystkim sprzedawcom wystawiającym swój towar na miejskim placu targowym.

Propozycja ta, jak uzasadniają przedstawiciele gminy, ma na celu, stwarzając dodatkową możliwość prowadzenia handlu, odciążenie placu targowego w dotychczasowe dni targowe: czwartki i soboty. Poprawi to warunki handlu dla kupujących, a administratorom targowicy pozwoli zapewnić handlującym lepsze miejsca do wystawienia swoich towarów.