Strona główna / Jednogłośnie poparli wójta i nagrodzili brawami

Jednogłośnie poparli wójta i nagrodzili brawami

Radni gminy Brody na sesji w czwartek, 25 kwietnia br., jednogłośnie udzielili poparcia dla działań wójta Andrzeja Przygody w 2012 roku. Przed głosowaniem, gospodarz gminy powiedział, że mimo skąpych środków finansowych udało się zrealizować osiem remontów związanych z drogami i sześć innych zadań inwestycyjnych.

Do najważniejszych inwestycji gminnych w 2012 roku należały: budowa kanalizacji na osiedlu Brody – Górki, odmulenie rowów i przepustów od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki II oraz Rudnik przez wieś, także modernizacja dróg: Młynek ul. Leśna, Brody – Tatry – Polesie (łącznik), ul. Górna w Jabłonnie, Brody – Ruśnia (ul. Nad Torami), Dziurów, Adamów przez wieś. W minionym roku, dwie szkoły (w Adamowie i Dziurowie) wzbogaciły się o place zabaw dla dzieci. Wyremontowano także posadzki w budynku OSP w Brodach oraz wykonano dodatkową salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Krynkach.

W swoim wystąpieniu wójt podsumował także działalność Urzędu Gminy w zakresie: geodezji i gospodarki gruntami, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, planowania przestrzennego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zarządzania kryzysowego, oświaty i pomocy społecznej. Podał także sporo danych demograficznych. Zmniejszyła się liczba ludności gminy. Obecnie wynosi ona 11 113 osób, w tym 5708 kobiet i 5405 mężczyzn. Akty małżeńskie zawarło 110 osób, zarejestrowano 28 rozwodów oraz 9 separacji. Optymistycznym wskaźnikiem jest spadek liczby zgonów. W 2012 roku było ich 93, natomiast w poprzednim roku zmarło 124 mieszkańców gminy.

Na zakończenie, wójt podziękował radnym za poparcie, a także wyraził wdzięczność dla współpracowników: sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.