Strona główna / Podsumowali „akcję zima”

Podsumowali „akcję zima”

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 kosztowało gminę Wąchock niewiele ponad 140 tys. 53 zł, a wykonawcą zleconych prac była firma „MALIBUD” ze Starachowic, która wygrała przetarg na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Wąchock w latach 2012 – 2014”.

Obowiązkiem zleceniobiorcy była dbałość o przejezdność dróg gminnych, a przy odśnieżaniu ciągów pieszych, posypywaniu ich piaskiem oraz montażu siatek przeciwśnieżnych pracowały osoby zatrudnione przez gminę w ramach prac interwencyjnych

(Kas)