Strona główna / W trosce o bezpieczeństwo uczniów

W trosce o bezpieczeństwo uczniów

Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie uczestniczyło w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

Idee programu konkursowego wspierane są przez Komitet Honorowy, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, członkowie rządu RP, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie i prezydenci miast. Aby otrzymać tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo w Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”, Gimnazjum w Rudzie organizowało wiele ważnych przedsięwzięć: debaty i konwersatoria, konkursy, wystawy fotograficzne oraz plastyczne, spektakle profilaktyczne, spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, Urzędu Gminy w Brodach i Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice. Miały na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole, zapobieganie patologiom społecznym, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania państwa. W zadaniach aktywnie uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, a efektem jest wyeliminowanie wielu zagrożeń wśród młodzieży oraz wzmocnienie właściwych zachowań uczniów.

Otrzymany tytuł „Bezpiecznej Szkoły” jest nie tylko uhonorowaniem działań Publicznego Gimnazjum w Rudzie, ale i zobowiązaniem dalszego podnoszenia bezpieczeństwa wśród uczniów oraz lepszego zrozumienia przez nich zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego.

(ap)