14.3 C
Starachowice
czwartek, 13/05/2021
Strona główna W numerze Szkolą specjalistów

Szkolą specjalistów

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach przygotowują się do kształcenia młodzieży w zawodzie technika odnawialnych źródeł energii, czemu służyły m.in. warsztaty z udziałem prof. h.c. dr. inż. Ryszarda Tytko, jakie odbyły się w przerwie między semestrami.

Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne z 11 września 2013 r. dała możliwość włączenia do sieci mikroinstalacji i małych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), tj. siłę wiatru, promieniowanie słoneczne, ciepło wnętrza ziemi, biogaz i inne. Tej tematyce służy projekt w ramach POKL – PWP – EKOtechnik – kształcenie z energią, realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości we współpracy z Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Starachowicach. Ma on na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

W ramach projektu odbyła się już wizyta studyjna w Niemczech, gdzie sprawie OZE nadaje się priorytetowe znaczenie. Obserwacja niemieckich doświadczeń przeniesiona zostanie na polski grunt, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, gdzie już tworzone jest laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii. W pracowni pojawią się urządzenia do pozyskiwania OZE, wszystkich popularnych typów występujących w przemyśle – pompy, solary, ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, a grupa nauczycieli wzięła udział w warsztatach z zakresu wdrożenia nowego kierunku kształcenia, tj. technika odnawialnych źródeł energii oraz modyfikacji programów nauczania i poszerzenia ich o tematykę OZE w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska. Prowadził je znany w Polsce prof. h.c. dr. inż. Ryszard Tytko, zajmujący się metodyką kształcenia w zakresie technik odnawialnych źródeł energii, jak również metodyką szkolenia kursowego instalatorów instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Uczestniczył w nim także Michał Zatorski, prezes Akademii Przedsiębiorczości, czyli beneficjent projektu z grupą osób odpowiedzialnych za jego realizację. Spotkanie potwierdziło dobry kierunek obrany przez szkołę.

Modyfikacja programów nauczania i szkolenie kursowe da uczniom możliwość zdobycia przyszłościowych uprawnień do montażu i obsługi urządzeń do OZE, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

– Dynamicznie rozwijający się rynek produkcji i montażu urządzeń zasilanych z OZE, zgłasza zapotrzebowanie na coraz większą ilość dobrze wyszkolonych instalatorów, a o to przecież w szkoleniu zawodowym nam chodzi. Należy bowiem przygotować specjalistów potrzebnych na rynku pracy – mówią nauczyciele.

(An)

Koronawirus