Strona główna / W numerze / Szóstoklasiści sprawdzili wiedzę

Szóstoklasiści sprawdzili wiedzę

Test wiedzy ogólnej uczniowie szóstych klas szkół podstawowych rozwiązywali w….prima aprilis – 1 kwietnia br. Był on podsumowaniem ich kilkuletniej nauki i pierwszym życiowym egzaminem.

350 szóstoklasistów szkół podstawowych w Starachowicach przystąpiło do testu ponadprzedmiotowego z matematyki, języka polskiego, historii oraz przyrody. Miał sprawdzić nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności oraz ocenić, w jakim stopniu opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Kończący naukę w szkole podstawowej mieli na jego rozwiązanie godzinę czasu.

Wychodzili z sali uśmiechnięci, wymieniali się spostrzeżeniami i opiniami na temat pytań i zadań zawartych w teście. Dla niektórych sprawdzian był „prościutki”, dla innych nieco trudniejszy. Jednak wszyscy mają nadzieję, że dobrze im poszło.

– Zadanie zamknięte były znacznie trudniejsze niż otwarte. Musieliśmy napisać opowiadanie pod tytułem „Co dwie głowy to nie jedna”, czyli podać rozwiązanie jakiejś wymyślonej przez nas sytuacji. Myślę, że dobrze mi poszło – mówił zaraz po egzaminie Kacper z „dziewiątki”.

– Liczę na 30 punktów, egzamin sprawił mi troszkę trudności, ale może wyniki mnie pozytywnie zaskoczą – ocenił jego kolega Janek.

Wyniki sprawdzianu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosi w czerwcu. Uczniowie otrzymają zaświadczenie o teście w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym. Uczestnictwo w sprawdzianie było jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej, ale ilość zdobytych nie ma wpływu na wybór gimnazjum

Mich