Strona główna / W numerze / Wyróżniona w innowacyjnym konkursie

Wyróżniona w innowacyjnym konkursie

Monika Kusiak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach została wyróżniona na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Dostała się do etapu wojewódzkiego, co dla pierwszoklasistki jest niewątpliwym sukcesem.

Dla Moniki, która uczy się w pierwszej klasie w zawodzie technik budownictwa, był to debiut w konkursie Wojewódzkiego Ośrodka Techniki i Wynalazczości, który zachęcić ma młodzież szkół ponadgimnazjalnych, żeby zainteresowała się bliżej problematyką ochrony własności przemysłowej. Uczestnicząc w tej olimpiadzie uczniowie mogą poznać m.in. procedurę zgłaszania i rozpatrywania projektów wynalazczych, a dzięki materiałowi o historii wynalazczości – przekonać się także jak kształtowały i unowocześniały się wynalazki na przełomie stuleci. Większość tych śmiałków pochodziła ze szkół o profilu technicznym, dla których wszystkie te kwestie są ważnym elementem przygotowania zawodowego.

Powiat starachowicki reprezentowała młodzież z Technikum nr 2 w zawodzie technik budownictwa, którymi opiekowała się Edyta Lubieniecka.W pierwszym etapie musieli zmierzyć się z pytaniami ze znajomości przepisów zawartych w ustawie „Prawo własności przemysłowej” i wynalazków, a w drugim stanąć oko w oko z komisją i odpowiadać na jej pytania, jak w przypadku Moniki, która poradziła sobie dość dobrze, czego dowodem jest wyróżnienie.

Zdaniem dyrektor Grażyny Małeckiej, to bardzo dobry prognostyk na przyszłość dla młodej i zdolnej uczennicy, jaką jest właśnie Monika. Zamierza ona spróbować swych sił za rok.

(An)