18.5 C
Starachowice
środa, 23/09/2020
Strona główna W numerze Wierzbnik, Stadion i Majówka do rewitalizacji

Wierzbnik, Stadion i Majówka do rewitalizacji

Mieszkańcy Starachowic mogą zgłaszać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą częścią opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Starachowice na lata 2016-2025.

Przygotowywany program ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawić jakość i komfort życia mieszkańców.

– Projekty społeczne i kulturalne odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze, poprawę przestrzeni i infrastruktury – tłumaczy prezydent Marek Materek.

Można je zgłaszać w pięciu kategoriach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce „rewitalizacja”. Pomysły powinny być zwięźle scharakteryzowane, wskazywać sposób rozwiązania, prognozowany efekt końcowy i koszt w przybliżeniu, także uwzględniać, kto może go zrealizować. Przyjmowane są w pokoju 200, starachowickiego magistratu, można je przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, lub za pomocą poczty elektronicznej: rewitalizacja@starachowice.eu w tytule maila wpisując „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”.

Karty zgłoszeniowe będzie można wypełnić także podczas spacerów studyjnych po osiedlach: Wierzbnik, Majówka i Stadion, na które zaprasza wszystkich zainteresowanych włodarz.

– Osiedla te należą do obszarów rewitalizacji, dlatego niezwykle ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań oraz problemów osób zamieszkujących te tereny – mówi prezydent, dodając, że celem spotkań będzie zapoznanie z obszarem rewitalizacji, ale też wskazanie miejsc, które najpilniej potrzebują interwencji.

– Będziemy dyskutować o problemach społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz o ich oddziaływaniu na jakość życia mieszkańców – dodał włodarz.

Spotkania ruszą już w niebawem. Pierwsze, dotyczące osiedla Wierzbnik odbędzie się 4 listopada br. ze zbiórką na starachowickim Rynku. Trzy dni później, 7 listopada prezydent spotka się z mieszkańcami przy tzw. „Pałacyku”, a dyskusja dotyczyć będzie osiedla „Stadion”. Ostatnie zebranie (os. Majówka) będzie miało miejsce 8 listopada przy kawiarni „Kafka”. Początek spotkań – godzina 16.00.

– Nikt inny jak mieszkańcy nie zna lepiej potrzeb oraz możliwości miejsc, w których żyją, pracują, uczą się i spędzają wolny czas – podsumował prezydent.

(Kas)

Koronawirus

COVID -19: aktualne dane WSSE w Kielcach

Ministerstwo Zdrowia w środowym (23 września) komunikacie poinformowało o 974 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 28 osób w Polsce (miały choroby współistniejące). Zgodnie...