Witryna

Kłamstwo jest

zaprzeczeniem

szczerych intencji

Prawda staje się

wyznacznikiem

ludzkich zamierzeń

Przeszłość jest

zamkniętym rozdziałem

wspomnień

To miłość zmienia

całe podejście

do rzeczywistości

Każda chwila jest

początkiem

kolejnego odczucia

To przeświadczenie

kształtuje nasze

dalsze życie

Dobroć serca

otwiera przed nami

wszystkie drzwi

Zwykły uśmiech jest

zaproszeniem

do porozumienia

Nic nie jest

cudowniejsze

od prawdziwej

szczerej miłości

To szczególny wyraz

naszego oddania

drugiej osobie

Zaufanie jest

filarem, na którym

budujemy tę relację

Każda zdrada

niszczy wszystko to,

co osiągnęliśmy

Nie można

na nieprawdzie

tworzyć uczciwego związku

Wzajemny szacunek

i kompromis

jest wyrazem dialogu

Rozmowa jest

źródłem do poznania

naszych pragnień

To najważniejszy

element miłości

drugiego człowieka

26.10.2017

Robert Wołczyńsk