Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 2 kwietnia 2018

Lekcja o historii Warszawy

SP Adamów

Międzynarodowy Dzień Języka obchodzono w Szkole Podstawowej w Adamowie pod hasłem „Warszawo, ty moja Warszawo”.

Prace plastyczne wykonane przez uczniów klas 0 – II, dotyczące legend związanych z Warszawą oraz z klas VI – VII, obrazujące historię stolicy. Podstawowe informacje na jej temat, pojawiły się w szkole wcześniej, a organizatorką obchodów była nauczycielka języka polskiego, Krystyna Kwiecień.

Międzynarodowy Dzień Języka – 13 marca, rozpoczął się ogłoszeniem wyników konkursu literackiego poświęconego stolicy, w którym udział brali uczniowie klas V – VII. Wykorzystali w nim wiadomości uzyskane podczas listopadowej wycieczki do Warszawy. Laureatami zostali: Dominika Walkiewicz z klasy VII, Wiktor Kępy z klasy VI oraz Emil Stachowicz z klasy V.

Ich prace odczytano na forum szkoły i nagrodzono gromkimi brawami.

Spotkanie uatrakcyjniły występy wokalne uczniów klasy V przygotowanych przez wychowawczynię Małgorzatę Kusiak – Wiechę. Ciekawym punktem programu był też konkurs krasomówczy, w którym udział wzięli uczniowie klas III i IV. Musieli przeczytać i opowiedzieć wybrane warszawskie legendy, przypominając publiczności historie Złotej Kaczki, bazyliszka, czy opowieść o Warsie i Sawie. W tej konkurencji nagrody zdobyli uczniowie klasy III: Paweł Paprot i Amelia Kowalska.

Na zakończenie imprezy dyrektor szkoły, Teresa Szymczak, wyraziła uznanie dla wszystkich jej uczestników, podziękowała też za wkład pracy i zaangażowanie.

(az)