Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 2 kwietnia 2018

Ruszyły drogowe inwestycje

Tychów Nowy

Po zimowej przerwie, ruszyły prace przy budowie drogi w Tychowie Nowym, na odcinku od remizy strażackiej do połączenia z Ostrożanką.

Przebudowa i budowa drogi prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, a Gmina Mirzec współfinansuje inwestycję kwotą blisko 700 tysięcy złotych. Zakres prac obejmuje przebudowę i budowę drogi o szerokości 5 metrów na odcinku 3.367 metrów wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.

Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Budromost, pierwszy etap prac zakończono 30 stycznia br. a z początkiem marca br. drogowcy rozpoczęli prace w ramach drugiego etapu budowy tego samego odcinka drogi. Wykonane zostaną chodniki dla pieszych, rowy, wzmocnienia skarp rowów, zjazdy na posesje z kostki brukowej, zjazdy do pól z tłucznia, wymienione będą też przepusty pod zjazdami, wyregulowane pokrycia studzienek, wykonana będzie geometria skrzyżowań, wybudowana zatoka autobusowa. Zakończenie prac planowane jest 15 stycznia 2019 roku.

Po zakończeniu tej części inwestycji, mieszkańcy będą mogli wygodnie przejechać od skrzyżowania w Tychowie Nowym w sąsiedztwie remizy OSP do Ostrożanki.

Na remont czeka jeszcze druga część drogi powiatowej prowadzącej przez Tychów Nowy. Gmina Mirzec posada na ten cel zabezpieczone w budżecie 300 tysięcy złotych, jako wkład własny do zadania współfinansowanego wraz z Powiatem Starachowickim. Wniosek na przebudowę drogi został już złożony do programu przebudowy dróg lokalnych, został oceniony i oczekuje na liście rezerwowej.

(zaz)