Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 2 kwietnia 2018

Zdobywają nowe umiejętności

ZSZ nr 1

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, to projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

Do końca roku szkolnego młodzież zdobędzie w ramach tego projekty nowe umiejętności. 10 uczniów z klas II – IV, kształcących się w zawodzie technik geodeta, rozpocznie kurs prawa jazdy kategorii B, a w kursie języka angielskiego zawodowego, który potrwa do kwietnia br., bierze udział młodzież z klasy III i IV, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, a jego celem jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.

(zs)