Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 2 lipca 2018

Zarząd Powiatu z absolutorium

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Zanim udzielono absolutorium Zarządowi, emocje wzbudziło znowu zamknięcie Polsko - Amerykańskich Klinik Serca, sytuacja oświaty i inwestycje.


  Danuta Krępa funkcję starosty pełni od stycznia 2017 roku, a budżet „odziedziczyła” po poprzednim staroście Dariuszu Dąbrowskim. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, jak i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Starachowicach pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Radni przyjęli go 28 czerwca br., przy jednym głosie wstrzymującym. Mieli jednak sporo pytań: o inwestycje powiatowe, termomodernizację budynków, sprawy związane z oświatą.

Radny Cezary Berak wytykał włodarzom Powiatu zerowy wkład w edukację, zwracał uwagę na fakt, że wyniki, jakie osiągają młodzi ludzie podczas matur są coraz gorsze. Wypomniał też bardzo długą procedurę konkursową przy wyłanianiu dyrektora szpitala powiatowego.

– Rok 2017 jest dla mnie rokiem straconym, bardzo trudno mi to mówić. Nie macie się czym pochwalić – stwierdził radny Berak.

Były starosta Dariusz Dąbrowski z będącego w opozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że rzecz nie jest w tym, aby popadać w porównania, w krytykę, zestawiać z pracami poprzedniego zarządu.

– Jak sobie radzi obecny zarząd, każdy widzi, łatwo nie jest i rewolucję trudno zauważyć – skonstatował.

– Nie można o wszystko obwiniać Zarząd Powiatu i starostę, który budżet i zarządzanie powiatem przejął po poprzednikach. Skoro nic się w zeszłym roku nie działo, to po co właściwie tu wszyscy siedzieliśmy?- pytająco stwierdził radny Mirosław Wojciechowski.

Na fakt niewłaściwego procedowania o dofinansowanie przenosin oddziału zakaźnego i opóźnień z tym związanych zwrócił uwagę radny Włodzimierz Łańcuchowski, twierdząc, że mogą skutkować problemami z utrzymaniem tego oddziału w strukturach szpitala. Bożena Wrona upomniała się o inwestycje w oświatę. Stwierdziła, że zamiast dokończać Jarmark u Starzecha,  można by te pieniądze z powodzeniem przeznaczyć na nowoczesne doposażenie szkół.Tę samą tematykę poruszył również Andrzej Matynia z klubu Razem dla Mieszkańców, wskazując na fakt, że nie ma żadnej znaczącej inwestycji w tym obszarze.

Na forum Rady Powiatu wrócił po raz kolejny temat zabezpieczenia mieszkańców w usługi kardiologiczne i chirurgii naczyniowej. Za sprawa radnego Pawła Lewkowicza, który apelował o zaangażowanie się Zarządu Powiatu w rozmowy z NFZ, by ogłoszono konkurs na kardiologię i chirurgię naczyniową.

Do spraw związanych ze służbą zdrowia nawiązał również radny Marian Mróz.

– Z bólem serca muszę powiedzieć, że zlikwidowaliśmy w powiecie starachowickim dwa potężne, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oddziały: oddział kardiologiczny i oddział chirurgii naczyniowej – mówił radny.

Starosta Danuta Krępa przywołała zrealizowane i planowane przez Powiat inwestycje: powstanie nowego ronda Szkolna – Iglasta – Batalionów Chłopskich, inwestycje drogowe w gminach, budowę wiaduktu nad torami w Starachowicach. Wśród oświatowych wymieniła m.in. powstanie klasy sportowej w ZSZ nr 3, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Odniosła się też do wreszcie załatwionej sprawy przenosin oddziału zakaźnego PZOZ do lepszej lokalizacji, wyliczyła starania i efekty w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

– Biorąc pod uwagę całokształt pracy Zarządu, zaangażowanie nas wszystkich w pracę nad realizacją zadań, które były i są przed nami postawione, bardzo państwa proszę o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Powiatu – zawnioskowała.

Goszczący na obradach poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec nawiązał do faktu zamknięcia Klinik Serca w Starachowicach. Mówił, że była szansa na współpracę Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Polsko – Amerykańskimi Klinikami Serca, jednak doniesienie do prokuratury i zamieszanie wokół niego oraz Klinik spowodowało, że straciliśmy tę placówkę.  Nie krył, że na załączniku do zawiadomienia widniały podpisy radnych PSL oraz Cezarego Beraka.

– Podpisałem ten dokument, bo czułem, że jest mój obowiązek zasygnalizowania, że się źle dzieje. I nie wypieram się tego, bo się źle dzieje, bo przez głupotę nie ma AHP. Moją? Nie. Przecież wiemy, kto głosował w Sejmie nad siecią szpitali – powiedział Cezary Berak.

Finałem sesji było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu powiatu. 12 radnych głosowało za, ośmiu członków klubu PSL i radny Cezary Berak byli przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

 

 

(zaz)