Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 12 lipca 2018

„Stary” staną na rogatkach miasta

Z inicjatywą, by samochody "star" ustawić na wjazdach do Starachowic, wystąpił na wspólnej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu, Eugeniusz Majchrzyk, prezes Centrum Inicjatyw Senioralnych.

– Mam propozycję wspólnej oferty atrakcji turystycznej dla samorządu miasta i powiatu. W tym roku mija 70-lecie produkcji samochodów „star”. W Starachowicach jest 5 miejsc, które mogłyby być i atrakcją i szlakiem „stara”. Myślę, że fabryka, tak ważna w historii naszego miasta, powinna doczekać się takiego szlaku, skoro dotąd nie zasłużyła sobie na ulicę… – mówił na obradach Eugeniusz Majchrzyk.
W realizację pomysłu włączył się prezydent miasta i 5 zabytkowych „starów” ma stanąć do końca sierpnia br. koło magistratu – naprzeciwko stadionu, na ul. Kieleckiej przy wjeździe do miasta, na placyku w Michałowie, naprzeciwko Statoila i w okolicy Galardii.
„Stary” na ścieżkę na własny koszt przygotowują dwie starachowickie firmy: Autobox remontuje trzy modele, a dwa przygotuje do ekspozycji spółka Star San Duo. To m.in. modele: strażacki star 25 oraz „28- ka” wyposażona w dźwig.
W przygotowanie „Ścieżki stara” włączenie zapowiedziało Starostwo Powiatowe. Wicestarosta Marek Pawłowski publicznie zadeklarował przeznaczenie 40 tys. zł na wsparcie tej inicjatywy.
– Ta dotacja będzie przekazana do miasta, jako pomoc w utworzeniu nazwijmy to „pomników pamięci” Fabryki Samochodów Ciężarowych Star – mówił wicestarosta Marek Pawłowski.
Niestety, Powiat wycofał z deklaracji. Dlaczego?
– W związku z sugestiami radnych musieliśmy zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok. W efekcie z pierwotnego projektu zmian w budżecie na 2018 r. „wypadło” kilka przedsięwzięć, w tym m.in. utwardzenie, ulepszenie działek w celu umiejscowienia samochodów ciężarowych STAR w ramach projektu „Ścieżka Stara”. W ramach środków, którymi dysponujemy, musieliśmy zabezpieczyć realizację potrzeb własnych powiatu oraz jednostek podległych. Środki, które zostały wygospodarowane w ramach przesunięć, przeznaczone zostały na inwestycje tj. drogę powiatową Tychów Nowy – Ostrożanka, wymianę centralnego ogrzewania w I LO i dachu w III LO, a także wydatki bieżące: Dom Pomocy Społecznej Starachowice, Powiatowy Urząd Pracy, dotacje na dzieci, rodziny zastępcze, Jarmark u Starzecha, remont rurociągów w muzeum oraz oświatę. Nie znaczy to jednak, że temat nie wróci. Jeśli będzie taka decyzja Rady, zadanie zostanie wprowadzone do budżetu Powiatu na 2018 r. – odpowiada GAZECIE Anna Ciesielska, rzecznik prasowy Zarządu Powiatu.
(amac)