Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 7 sierpnia 2018

36 milionerów w powiecie

W regionie świętokrzyskim przybyło w ub. r. milionerów, ich liczba wzrosła do ponad 600 osób. Ilu wśród nich jest mieszkańców powiatu starachowickiego?

Według danych przekazanych GAZECIE przez Pawła Dulewicza, naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach, w zeznaniach podatkowych złożonych przez osoby fizyczne z powiatu starachowickiego za 2017 rok, 36 osób wykazało dochód powyżej 1 miliona złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, liczba ta wzrosła o 7 osób.

Milionerów w 2017 roku odnotowano w branżach: metalowej, związanej z opieką zdrowotną, w branży spożywczej i tytoniowej, motoryzacyjnej, budowlanej i rolniczej. Także w branżach związanych z tekstyliami, odzieżą i obuwiem oraz w produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. Osoby, które w minionym roku osiągnęły dochód powyżej miliona złotych, prowadzą również działalność w takich branżach jak: paliwa i gaz, turystyka, finanse i ubezpieczenia, usługi niematerialne, produkcja wyrobów z drewna oraz korka i inna sprzedaż hurtowa.

Największa liczba milionerów z naszego powiatu, to przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą bądź działający w spółkach cywilnych lub jawnych, którzy są opodatkowani 19- procentowym podatkiem liniowym. Kilka osób wybrało rozliczanie na zasadach ogólnych. Składają go ci , którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychody opodatkowane według skali podatkowej stawką 18 lub 32 procent. Dwie osoby spośród milionerów to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które osiągają dochody z należności ze stosunku pracy bądź umów zleceń i rozliczają się na PIT-37.

Z informacji przekazanych nam przez naczelnika Urzędu Skarbowego wynika, że, suma dochodów wykazanych przez naszych milionerów w 2017 roku wyniosła: 68 926 551,47 zł. To wzrost o 17 235 213,49 zł do roku ubiegłego. Kwoty podatku należnego na rzecz Skarbu Państwa od tych osób wyniosły w 2017 r. 12 463 853 złotych. To również stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę
2 909 992 złotych.

(zaz)