Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 10 sierpnia 2018

Sprawdź, ile masz lasu!

Ważne dla podatników

Właściciele działek leśnych na terenie gminy Mirzec powinni odwiedzić Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

Podstawą naliczenia podatku od lasów stanowiących własność prywatną i wspólnot gruntowych będzie „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu”. Dokument jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 313. Właściciele działek leśnych mogą w terminie do 29 sierpnia br. składać na piśmie uwagi i zastrzeżenia do tego planu.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu został opracowany przez firmę z Warszawy, na podstawie ewidencji gruntów i budynków, uzyskanej z Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

(zaz)