Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 5 września 2018

Drogowe inwestycje w powiecie

Dzięki wsparciu z funduszy zewnętrznych jeździmy wyremontowanymi drogami. Na wielu prace trwają. Finał robót na drodze Osiny – Mokre Niwy - Krupów – Trębowiec Duży – granica województwa świętokrzyskiego wizytowała starosta Danuta Krępa wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem i wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury, to w większości z tych funduszy przebudowywane i rozbudowywane są w tym roku drogi w naszym powiecie.

W gminie Mirzec zakończyła się przebudowa drogi  Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec  Duży do granic Świętokrzyskiego, dofinansowana z PRGiPID, na którą pieniądze wydatkowane były też w zeszłym roku. Wtedy przebudowano trasę na odcinku ok. 1,7 km (wymieniono nawierzchnię, wykonano pobocza, chodniki z kostki brukowej i umocniono rowy). W tym roku prace kontynuowane były na długości 350 mb., jest nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy do posesji, rowy oraz pobocza.

Inwestycję, w towarzystwie posła Krzysztofa Lipca i gospodarza gminy wójta Mirosława Seweryna, wizytowała 24 sierpnia br. starosta Danuta Krępa.

Gmina Mirzec partycypowała w kosztach przebudowy tej drogi. Podobnie, jak w przebudowie drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka, która realizowana jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prace prowadzone są na odcinku o długości 3367 mb., ich zakończenie planowane jest15 stycznia 2019 r., a łączna wartość robót wynosi ponad 4 mln zł. W tym roku wykonane zostaną prace za niewiele ponad 1 mln zł, a w roku następnym za niespełna 3 mln zł.

Powiat otrzymał też wsparcie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury na przebudowę drogi powiatowej Jagodne – Gadka, w wysokości 80 proc. całości kosztów, tj. 2 mln 560 tys. zł. Realizacja tej inwestycji potrwa do końca maja 2019 r.

– Jesteśmy już po drugim przetargu. Udało się wyłonić wykonawcę. Będzie to firma Drogomex z Pruszkowa, z którą pod koniec sierpnia podpisana zostanie umowa – poinformowała na konferencji starosta Danuta Krępa.

Nie jest to jednak jedyna gmina w powiecie starachowickim, gdzie inwestowane są środki w poprawę infrastruktury drogowej. W gminie Brody w ciągu 2 lat zainwestowano blisko 12 mln zł w rozbudowę drogi powiatowej Krynki – Brody. Połowa tych środków pochodziła z PRGiPID, na resztę Powiat złożył się z Gminą. Wspólnymi siłami tych samorządów przebudowany ma zostać również blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Adamowie, od ul. Kościelnej do Trojaka. Póki co jednak nie udało się jeszcze znaleźć wykonawcy.

W gminie Pawłów zakończyła się inwestycja w Jaźwinach, która współfinansowana jest przez Powiat i Gminę, a jej wartość wynosi 800 tys. zł. Budowany jest również chodnik i odwodnienie na drodze powiatowej Rzepin – Dąbrowa w miejscowościach: Rzepin Pierwszy i Dąbrowa.

– Tych inwestycji jest wiele. Gdyby nie rządowe środki, trudno byłoby je realizować – powiedziała starosta Krępa, zapewniając, że kolejnych latach władze będą starały się dalej poprawiać bezpieczeństwo w powiecie.

Jak przypomniał poseł Krzysztof Lipiec, do końca 2018 r., rząd zapowiedział wyasygnowanie 5 mld zł na wsparcie infrastruktury drogowej i zadań realizowanych przez samorządy w ramach nowego programu, tzw. Piątki Morawieckiego. A od 1 września można będzie składać już wnioski do kolejnej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Remonty i inwestycje drogowe przy wsparciu środków powiatowych mają miejsce również w gminie Starachowice. Mowa tu o wybudowanym rondzie u zbiegu ulicy Radomskiej i Batalionów Chłopskich, którego finansowanie podzielone zostało między trzy samorządy: województwo, powiat i miasto.

– Z punktu widzenia mieszkańców, ale też bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy komunikacji, ta inwestycja jest niezmiernie ważna, zwłaszcza w połączeniu z inwestycją zakończoną przez Powiat w tym roku, tj. nowo wybudowanym rondem u zbiegu ulicy Szkolnej z Iglastą w Starachowicach – mówiła starosta.

Zdaniem Danuty Krępy, znacznie poprawi to ruch w tej części miasta, choć nie rozwiąże do końca problemów z komunikacją. Mogłaby go uczynić jedynie budowa przejścia nad torami kolejowymi, ale opcja w formule zaprojektuj – wybuduj okazała się zbyt kosztowna.

– Dlatego najpierw będziemy musieli ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, a dopiero potem na budowę wiaduktu – tłumaczy starosta, zapewniając, że jest to kluczowa inwestycja dla Starachowic, która usprawniłaby komunikację na wiele lat.

Wsparcie dla działań w zakresie tej inwestycji zapowiedział poseł Krzysztof Lipiec.

(zaz)