Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 10 września 2018

„100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”

Ogólnopolska akcja "100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018" – to wielkie przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne, zainaugurowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Funduszami Wojewódzkimi.

   Akcja ma na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne w Ojczyźnie, gdyż taka postawa stanowi jedną z form nowoczesnego patriotyzmu.

Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, NFOŚiGW i WFOŚiGW chcą podkreślić, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie, szczególnie takie codzienne czynności, jak segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz szacunek dla pięknej polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach.

Podczas akcji, która odbędzie się przy Urzędzie Miejskim w Starachowicach (parking od strony północnej budynku UM) 11 września br. w godzinach 10.00-15.00, mieszkańcy Starachowic i okolic będą mogli otrzymać sadzonki rodzimych gatunków drzew (m.in. olszy, świerku, sosny, klonu, jaworu, jarzębu, dębu szypułkowego) – w zamian za przekazane do powtórnego przetworzenia odpady: butelki plastikowe typu PET, baterie, puszki aluminiowe. Zgodnie z regulaminem akcji 1 sadzonkę będzie można otrzymać za 10 zgniecionych butelek PET (niezależnie od pojemności), 10 zgniecionych puszek aluminiowych lub 10 baterii (typu paluszki, guzikowe, płaskie). Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 2 sadzonki. Każda jubileuszowa sadzonka będzie zaopatrzona w specjalny certyfikat i instrukcję sadzenia.

Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego i jest realizowana w ramach projektu „Niepodległa”.

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski