Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Brody 10 września 2018

Nowoczesna szkoła w Dziurowie

Brody - Nasza Mala Ojczyzna

Gminne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyły się w tym roku w placówce w Dziurowie, która może pochwalić się m. in. pięcioma tablicami interaktywnymi, pracownią komputerową z nowoczesnym wyposażeniem oraz 15 laptopami do nauki w salach lekcyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w pobliskim kościele. Następnie, dyrektor Halina Turek przywitała gości w budynku szkoły i podziękowała pani wójt Marzenie Bernat za stałe wspieranie oświaty. Nawiązując do tego, Marzena Bernat powiedziała, że nie można oszczędzać na młodym pokoleniu, dlatego szkoły gminne są i będą dofinansowywane. Za pracę na rzecz sołectwa doceniono Leszka Sarnę – radnego z Dziurowa.

W dalszej części spotkania, uczniowie zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się m. in. utwór instrumentalny wykonany na skrzypcach przez Jakuba Łukaskiego, skecze o życiu szkolnym, pokaz stepowania oraz występ taneczny Julii Gębury. W inscenizacji patriotycznej uczniowie przypomnieli postać bohaterskiego majora Henryka Hubala. Potem zespół „Echo Adamowa” zaśpiewał piosenkę o gminie Brody do ułożonego przez siebie tekstu. Śpiewaczkom akompaniował Marek Basa.

Mariola Gałka – prezes Starachowickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, wygłosiła przemówienie, w którym chwaliła wkład pani wójt w rozwój oświaty. Wśród gości byli także: Dorota Grudnicka-Glina – dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Stanisław Wrona – przewodniczący Rady Gminy w Brodach wraz z radnymi, Tomasz Margula i Jerzy Stachuczy – przedstawiciele Rady Powiatu Starachowickiego, ksiądz Adam Żmuda, dyrektorzy innych szkół, oraz rodzice.

Po akademii można było oglądać pomieszczenia szkolne – m. in. nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej.