Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 10 września 2018

Zagospodarowanie centrum miasta – zapraszamy na debatę

Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta Starachowice. W ramach prac nad studium ma zostać zdefiniowana i wypracowana wspólnie z mieszkańcami Starachowic wizja centrum miasta, będziemy o tym mówić podczas debaty, która odbędzie się 19 września w sali Olimpia Urzędu Miejskiego, na którą zapraszamy mieszkańców miasta.

W ramach dotychczasowych konsultacji przeprowadzono warsztaty z młodzieżą, która budowała definicję centrum miasta, a następnie w ramach prac w grupach wskazywała na planie Starachowic obszary, gdzie znajdują się elementy centrum. Uczniowie mieli też możliwość zaprojektowania centrum miasta zgodnie ze swoimi wizjami. Podobne warsztaty odbywały się również w Centrum Seniora. Zebrano także informacje w formie ankiety dotyczące centrum miasta, jak je postrzegają mieszkańcy i jakich funkcji oczekują.

Podsumowanie wyników ankiety nastąpi w trakcie debaty na temat zagospodarowania centrum miasta. Prelegentami będą architekci, specjaliści w zakresie komunikacji oraz krajobrazu. Debata odbędzie się 19 września o godz. 17.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego, na którą zapraszamy mieszkańców miasta.

W październiku przeprowadzone zostaną warsztaty planistyczne na terenie położonym między ul. Staszica i Aleją Armii Krajowej. Warsztaty w godzinach dopołudniowych, przeprowadzone zostaną w formie spaceru badawczego, w godzinach popołudniowych, w punkcie konsultacyjnym. Warsztaty w plenerze uzależnione są od warunków pogodowych, dlatego też, o ich terminie powiadomimy mieszkańców odrębnie.

 

 

Jan Huszno

jan.huszno@starachowice.eu

Referat Architektury, Planowania Przestrzennego Urząd Miejski