Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Bezpieczeństwo 14 września 2018

Proces o cenę śmieci w mieście wciąż trwa

Sąd Rejonowy w Starachowicach nie zakończył jeszcze sprawy tzw. "afery śmieciowej". Trwa od marca 2017 r.

Na ławie oskarżonych zasiadają byli kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Małgorzata K. oraz Marcin G. oraz byli prezydenci Starachowic: Wojciech Bernatowicz i Sylwester Kwiecień (nie chcą, by ich nazwiska było skrócone). Są oskarżeni o działanie na niekorzyść gminy, która miała ponieść stratę z tytułu wypłacenia zbyt dużego wynagrodzenia firmie Almax za wywóz śmieci. Oszacowano je na około 3,5 miliona złotych.

Kolejna rozprawa odbyła się 4 września br. Biegłe, które sporządziły dotychczas kilka opinii z wyliczeniami strat: początkowo miały wynieść 3,5 miliona złotych, a teraz oszacowały je na 583 903,20 zł oraz minus 1 596 712,80 zł, stwierdziły, że wnioskowały o dane od sześciu podmiotów, a mając informacje tylko od czterech, przy sporządzaniu kolejnej opinii – o co pytała sędzia Joanna Kucy –  będą się opierały na szczątkowych danych.

Oskarżeni dopytywali, czy w świetle dotychczasowych materiałów, nowe mają jakiekolwiek znaczenie. Biegłe nie chciały tego ocenić.

– Staję przed obliczem Sądu od 20 miesięcy. Przychodzę i udowadniam, że to, co wynikło z mojego podpisu, czyli wzrost o 24 grosze, było zgodne z literą prawa, zgodne z umową. Gdzie ja popełniłem błąd? Od nowego roku, tak jak w moim przypadku, Gmina podnosi opłaty za wywóz śmieci o 4 zł i 12 zł. Wszystko jest zgodnie z prawem. Budzę się rano z tym problemem, że dziś można to zrobić (…). Proszę Wysokiego Sądu, by przed podjęciem ostatecznych rozstrzygnięć, wziął również pod uwagę to, że dziś argumentacja rządzących też jest taka: zmieniły się przepisy o gospodarce odpadami. One się też zmieniły w 2007 roku – mówił Sylwester Kwiecień.

Sędzia Joanna Kucy zgodziła się, aby do dowodów w przedmiotowej sprawie zaliczyć przedłożone przez Sylwestra Kwietnia dokumenty z informacjami o stawkach opłat za usuwanie odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkańców Starachowic w okresie od 2006 roku do 2018 roku, a także uchwałę Rady Miejskiej z 30 lipca br. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 6 listopada, godz. 10.00.

(zaz)