Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 1 października 2018

Warsztaty planistyczne „Pod Skałkami”

W ramach prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta Starachowice, Urząd Miejski wraz z mieszkańcami Starachowic będą chcieli zdefiniować i wypracować wizję centrum miasta. W tym celu, 4 października 2018 r. (czwartek), przeprowadzone zostaną warsztaty planistyczne na terenie położonym między ulicami Staszica i Al. Armii Krajowej.

Warsztaty w godzinach dopołudniowych, przeprowadzone zostaną z młodzieżą szkolną w formie spaceru badawczego. Natomiast w godzinach popołudniowych – godz. 15.00 – 18.00 – zapraszamy mieszkańców na warsztaty planistyczne do punktu konsultacyjnego na plac „Pod Skałkami” przy Alei Armii Krajowej.

W przypadku złej pogody, zapraszamy mieszkańców do punktu konsultacyjnego w Galerii „SKAŁKA”.

Jan Huszno