Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 2 października 2018

Pokrętne opinie w prezydenckiej kampanii

Rada Powiatu uznała informacje przekazywane przez KWW Marka Materka za ataki na samorząd powiatowy i zobowiązała starostę do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Radni na sesji 27 września br. ocenili, że formułowane przez prezydencki KWW, pokrętne opinie oraz wnioski, nie mają żadnych podstaw prawnych. I zatwierdzili wspólne stanowisko.

– W związku z powtarzającymi się wypowiedziami kandydatów KWW Marka Materka, Rada Powiatu zobowiązuje starostę starachowickiego do przedstawienia opinii publicznej do 5 października br. prawdziwej informacji.. – czytamy w przyjętym przez radnych powiatowych stanowisku, w którym jest też stwierdzenie, że „Rada Powiatu uważa za wysoce niestosowne przypisywanie sobie przez Prezydenta Marka Materka inwestycji realizowanych w rzeczywistości przez Powiat”.

Radni powiatu domagają się w nim odpowiedzi na temat budowy wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, modernizacji dróg powiatowych, starych budynków szpitala i starostwa powiatowego, przekazania Gminie Starachowice zbiornika Lubianka i jego remontu, możliwości uproszczenia procedur i szybszego wydawania decyzji w Starostwie, współpracy z Gminą Starachowice w sprawie wspólnej oferty turystycznej, odbudowy kolejki wąskotorowej oraz planowanych inwestycji w Muzeum Przyrody i Techniki. Zwracają również uwagę mieszkańców powiatu starachowickiego na fakt, iż kandydaci KWW Marka Materka mówią wprost o „połączeniu inwestycji miasta i powiatu…” (wypowiedź kandydata Roberta Sowuli), co – jak czytamy – pozwala przypuszczać, iż KWW Marka Materka zamierza realizować inwestycje powiatowe wyłącznie w Starachowicach.

Natychmiast do mediów trafiła odpowiedź prezydenta Marka Materka.. Potwierdza, że Gmina Starachowice zamierza współfinansować budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Z racji tego, że drogi powiatowe w mieście są już wyremontowane, komitet skupia się na remontach dróg zlokalizowanych na terenach gmin; Mirzec, Pawłów, Brody i Wąchock. Kandydaci opowiadają się za szybkim rozwiązaniem problemu niszczejących budynków należących do Powiatu Starachowickiego (stary szpital oraz dawna siedziba Starostwa Powiatowego). Potwierdza w odpowiedzi, że Gmina Starachowice jest gotowa przejąć od Powiatu działkę z jazem zlokalizowanym na zbiorniku wodnym Lubianka, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na jego remont. Komitet jest za przyspieszeniem procedur wydawania decyzji administracyjnych poprzez wzmocnienie pracy danego referatu. Jest również otwarty na współpracę z Powiatem w zakresie oferty turystycznej i promocji (wąskotorówka i MPiT).

– Jest jeszcze wiele projektów, które moglibyśmy wspólnie zrealizować gdyby w Radzie Powiatu znalazła się większość radnych otwartych na współpracę z gminami wchodzącymi w skład powiatu starachowickiego – napisał prezydent Marek Materek. – Dzisiaj większość radnych Rady Powiatu obecnej kadencji, przyjmując powyższą uchwałę udowodniła, że wszystko to, co mówię na temat współpracy pomiędzy miastem i powiatem jest prawdą. Gdyby którykolwiek z tych zapisów był niezgodny ze stanem faktycznym, każdy mógłby w trybie wyborczym skierować sprawę do sądu.

– Takim działaniem, jak to, które miało miejsce podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, Państwo udowadniają, że zmiana w powiecie jest konieczna – konkluduje prezydent Starachowic.

(zaz)