Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 9 października 2018

Dwumilionowa dotacja dla Mirca

Gmina Mirzec otrzymała promesę na ponad dwa miliony złotych na odbudowę dróg zniszczonych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dzięki tym pieniądzom wyremontowane zostaną trzy gminne drogi o łącznej długości prawie 2,2 kilometra.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał we wtorek, 2 października br., promesę na remont dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, a promesę w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji przekazała wojewoda Agata Wojtyszek.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w wysokości 2.003.000 złotych wyremontowane zostaną trzy gminne drogi: Mirzec – Stara Wieś, Małyszyn – Krzewa oraz droga w Gadce Majoracie. W Mircu Starej Wsi wyremontowany zostanie odcinek o długości 441 metrów. Zakres prac obejmie frezowanie nawierzchni drogi, a następnie ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej oraz odtworzenie przydrożnych rowów, przepustów pod zjazdami i regulację korytek odwadniających.

Remont przeprowadzony zostanie także na 1050-metrowym odcinku drogi pomiędzy Małyszynem Górnym i Krzewą. Modernizacja obejmie frezowanie nawierzchni, następnie ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej, odtworzenie poboczy  o szerokości 0,75 metra z kruszywa po obu stronach drogi, oczyszczenie przepustu i roku, wyprofilowanie skarp oraz umocnienie fragmentów skarp płytami ażurowymi. Natomiast 700 metrów drogi ma zostać wyremontowane w Gadce Majoracie. Zakres prac obejmuje frezowanie nawierzchni, następnie ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej, odtworzenie poboczy i zjazdów na posesje. W planach jest także odtworzenie rowów, oczyszczenie ich z namułów, odtworzenie przepustów i regulacja korytek odwadniających.

Przetargi na wykonanie prac zostały ogłoszone jeszcze we wrześniu. Planowany termin ich rozstrzygnięcia to 9 października, natomiast zakończenie inwestycji wyznaczono na 30 listopada 2018 roku.

(zaz)

Dzięki dotacji zostaną wyremontowane trzy drogi w gminie Mirzec, uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych.

 

(fot. UG Mirzec)