Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 10 października 2018

Samochód pożarniczy na 100-lecie OSP Wąchock

Dobrą informacją okazała się korespondencja z Urzędu Marszałkowskiego, która informowała, że czekający na liście rezerwowej projekt pn.: "Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock" otrzymał dofinansowanie.

W tym roku wszystkie jednostki OSP na terenie gminy Wąchock otrzymały nowe wyposażenie: urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym o wartości prawie 70 000 złotych. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, gdzie Gmina Wąchock złożyła wniosek o wyposażenie wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy. W ramach tego projektu zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych firmy Weber dla OSP Marcinków, dwa zestawy defibrylatorów dla OSP Parszów i OSP Wielka Wieś oraz cztery zestawy ratownictwa medycznego – po jednym dla każdej jednostki OSP z terenu gminy.

Warto również wspomnieć, że Gmina Wąchock otrzymała największą dotację spośród wszystkich gmin powiatu starachowickiego. Jednak przypadające na przyszły rok 100-lecie OSP Wąchock będzie rokiem szczególnym. Nie tylko z tytułu wspaniałego święta wszystkich ochotników, ale również z powodu możliwości przekazania wąchockim strażakom nowego wozu bojowego. Pozwoli na to dotacja, którą Gmina Wąchock właśnie otrzymała dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu możliwy będzie zakup nowoczesnego samochodu pożarniczego i wyposażenia oraz zakup 450 mb napełnianych wodą rękawów przeciwpowodziowych wraz z przyczepką do ich przewożenia. Wartość całego wniosku wynosi 1 milion złotych, z gminnego budżetu należy zabezpieczyć około 0,2 miliona.

Zapory przeciwpożarowe

Samochód pożarniczy