Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 12 października 2018

Kiedy pojedziemy Kościelną?

Pierwsza warstwa asfaltu na odcinku ul. Kościelnej do wjazdu z ul. Grzybową wylana, ale utrudnienia są nadal, bo budowa trwa.

Na początku tego tygodnia ruszą prace związane z wykończeniem krawężników ograniczających jezdnię na odcinku od ul. Grzybowej do ronda zlokalizowanego u zbiegu z ulicą Leśną, następnie wykonana zostanie podbudowa i położone kolejne warstwy asfaltu. Z uwagi na starą infrastrukturę i liczne awarie z tym związane, prace prowadzone przy tej inwestycji musiały być kilkakrotnie wstrzymywane. Kolejną przyczyną przesunięć terminów w wykonaniu robót drogowych, o czym informował wykonawca prac, była zamiana przewidzianego w ofercie przetargowej sposobu zabezpieczenia sieci gazowej.

Dokumentacja projektowa zakładała wykonanie zabezpieczenia sieci, natomiast, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, Zakład Gazowniczy w Kielcach zdecydował o konieczności wymiany sieci gazowej. Prace te zostały wykonane za wyjątkiem wpięć do istniejącej sieci, których wykonanie podlega pod PGNiG Starachowice. Według wiedzy kierownictwa firmy BUDROMOST, zakończą się w najbliższych dniach i będzie możliwe dokończenie przerwanych prac drogowych.

– W trakcie realizacji zadania na przekazanym placu budowy prowadzone były także roboty przy sieci ciepłowniczej przez Zakład Energetyki Cieplnej, co ograniczało możliwość prowadzenia robót brukarskich i spowodowało kolejne opóźnienie w tym zakresie. Wystąpiła również konieczność zmiany sposobu zabezpieczenia teletechnicznych sieci podziemnych i zamówienie dodatkowego materiału, co także wstrzymało prace na kilka dni. W trakcie robót ziemnych pracownicy natknęli się na bruk kamienny, który należało rozebrać i wywieźć, co spowodowało kolejne przesunięcie terminu. Następnym niespodziewanym problemem był wyciek wodny z istniejącego wodociągu, a skutkowało to wstrzymaniem robót na kilka dni, do czasu usunięcia awarii – mówi GAZECIE Iwona Tamiołło, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

– Wszyscy, zarówno zlecający jak i wykonujący prace, życzylibyśmy sobie, żeby dana inwestycja przebiegała bez niespodzianek, zgodnie z opracowanym harmonogramem i zakończyła w planowanym terminie. Niestety, bardzo rzadko się to udaje a ekipy przystępujące do prac nie wiedzą, na jakie „niespodzianki” napotkają pod ziemią, a im większa inwestycja, tym więcej utrudnień, z którymi trzeba się zmierzyć i które mają wpływ na ostateczny termin zakończenia inwestycji. Przedstawiciele firmy Budromost deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej nadrobić powstałe opóźnienia. Przewidywany termin termin zakończenia prac do 15 listopada br. – informuje pani rzecznik UM.

(mac)

Na odcinku do ronda przy zbiegu ulic Leśnej z Kościelną asfaltu jeszcze nie ma