Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 12 października 2018

Udostępnienie spisu wyborców

Informujemy, że do 15 października 2018 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Starachowicach czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać od poniedziałku do piątku w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, pokój 11, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców dostępne są na stronie internetowej Starachowice.eu w zakładce dla mieszkańca/ewidencja ludności/druki do pobrania oraz w pokoju nr 11 (parter).