Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 25 października 2018

„Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”

Ideą konkursu było wyłonienie instytucji publicznych oraz interesujących wdrożeń, których dorobek w cyfryzacji wyróżnia się spośród pozostałych podmiotów na terenie województwa świętokrzyskiego w obszarze zastosowań nowoczesnych TIK, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności tych instytucji oraz promocja działań z obszaru cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców. Konkurs, to również wyróżnienie szczególnie zaangażowanych gospodarzy i odgrywających duże znaczenie informatyków, którzy swoją pasją, działaniem i świadomością w sposób istotny, wpłynęli na rozwój cyfrowy regionu.

Podczas uroczystej gali w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach uhonorowano laureatów konkursu. Przedsięwzięcie organizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, miało na celu wyróżnienie osób, projektów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, które w najbardziej aktywny sposób zaangażowały się w rozwój cyfrowy regionu w ciągu ostatnich dwudziestu latach. W wydarzeniu udział wzięła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku Województwa i Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.    Miasto Starachowice zostało nagrodzone III miejscem w kategorii „Projekt lub wdrożenie realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego – promujący wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych oraz szerokopasmowego Internetu” za projekt: „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy”.

Indywidualnie został również nagrodzony w kategorii „Informatyk” – Sebastian Krawczyk, kierownik Referatu Obsługi Informatycznej UM.

Nagrodę w kategorii Informatyk odebrał Sebastian Krawczyk, kierownik Referatu Obsługi Informatycznej UM

Wyniki ogłoszono na gali w Kielcach