Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 25 października 2018

Wspólna inwestycja

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej, łączącej miejscowości Krynki w gminie Brody oraz Godów w gminie Pawłów. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa oraz przez obie sąsiadujące gminy.

Na odcinku o długości ok. 1,2 km zostaną podniesione parametry techniczne i użytkowe drogi, wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu z mieszanki MCE oraz warstwy wiążącej i ścieralnej. Umocnione zostaną również pobocza drogi tłuczniem kamiennym i destruktem oraz odtworzone zostanie odwodnienie drogi.

(zaz)

Inwestycja będzie służyć mieszkańcom obu gmin – potwierdzili wójt gminy Brody Marzena Bernat oraz wójt gminy Pawłów Marek Wojtas