Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Brody 5 listopada 2018

Doskonaliły swoje umiejętności

Gmina Brody

Szkolenie metodyczne i językowe przeszły nauczycielki Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. Tym razem były to kursy poszerzające słownictwo, utrwalające gramatykę i biegłość językową oraz kursy metodyczne nauczania języka angielskiego.

Agnieszka Pastuszka, Diana Raban, Justyna Śpiewak oraz Małgorzata Tomczyńska uczestniczyły w szkoleniu umiejętności, które odbyło się w ramach projektu Erasmus Plus KA1: „Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oparte na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo – językowym drogą do sukcesu i wszechstronnego rozwoju ucznia”. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół Placówek Oświatowych oraz Gmina Brody pozyskały 67 999,64 zł na jego realizację.

Kursy prowadzone były na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii przez anglojęzycznych trenerów. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów doskonalących wymowę i słownictwo oraz zajęć praktycznych, które pozwalają uczestnikom poznać nowe metody pracy z uczniami oraz narzędzia do osiągania zamierzonych celów nauczania, które zwiększają atrakcyjność lekcji poprzez angażowanie różnych środków percepcji ucznia.

Kurs metodyczny „CLIL Practical Methodology for Primary Teacher” w Portsmouth trwał dwa tygodnie, a zajęcia odbywały się w sześcioosobowej grupie. Wraz z nauczycielami z Hiszpanii, Włoch i Austrii pedagodzy ze Stykowa uczyli się wykorzystywać metodę CLIL, której głównym celem jest zdobycie wiedzy z przedmiotu np. geografii czy biologii z równoczesnym ćwiczeniem języka. Stosowanie tej metody wymaga od nauczyciela dużej kreatywności i różnorodnych technik, np. obrazków, zdjęć, filmów, prawdziwych obiektów, scenek, zabaw edukacyjnych oraz IT, by każdy uczeń był inspirowany do wytężonej aktywności i angażowany do pracy.

Organizatorzy kursów zadbali również o stronę kulturową. Uczestnicy, dzięki wycieczkom po miastach i regionach krajów, w których przebywali, mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat historii, tradycji i kultury tych miejsc.

Nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie twierdzą, że warto brać udział w tego rodzaju szkoleniach, ponieważ z jednej strony pozwalają one na zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie własnego warsztatu pracy, a z drugiej na wymianę doświadczeń i nawiązanie  współpracy pomiędzy uczestnikami kursów.

(azab)

Przedstawicielki Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie wzięły udział w szkoleniu metodycznym i językowym doskonalącym pracę nauczyciela

Poznały też historię. tradycje i kulturę miejsc, w których przebywały