Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 5 listopada 2018

Śpiewająca Polska

"Narodowe śpiewanie w Kielcach" zainaugurowało cykl koncertów chórów Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska organizowanych z okazji 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wszystkie koncerty odbywają się w prestiżowych salach koncertowych, m.in we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Białymstoku a finał programu odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej 6 grudnia bieżącego roku. Weźmie w nim reprezentacja z regionu świętokrzyskiego – Chór Kameralny „Portamento” MDK Starachowice i Chór „Bonus” PSP Piekoszów.

Współorganizatorem koncertu była Filharmonia Świętokrzyska oraz Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, z opieką medialną TVP 3. Koncerty realizowane są w ramach programu „Niepodległa” na lata 2017 – 2022 we współpracy Narodowego Forum Muzyki oraz Narodowego Centrum Kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w koncercie wzięło 6 chórów z regionu świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, w tym 3 ze Starachowic: „Crescendo” ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod batutą Justyny Magnowskiej – Janickiej;  „Unisono” ze Szkoły Podstawowej nr 11, dyrygent: Joanna Migała; Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury, dyrygent: Bożena Magdalena Mrózek oraz „Bonus” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piekoszowie, dyrygent: Maria Wiech; „Violino” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie, dyrygent: Ewa Schmalenberg i „Lutnia” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach, dyrygent: Joanna Migała. Zaprezentował się także Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Duża Okrasa” z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie pod kierunkiem Bożeny Sławek i Niny Kusiak wraz z Zespołem Instrumentalnym pod kierunkiem Grzegorza Michty. Moderatorem koncertu była Justyna Mroczek – Gil, pracownik Filharmonii Świętokrzyskiej.

W repertuarze kieleckiego koncertu znalazły się utwory związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz ludowe melodie z regionu świętokrzyskiego. Pogalopowały zatem „Kare konie” przez „(…) kieleckie jakie cudne”, rozbrzmiały tony „Marsz, marsz Polonia i „Pierwsza Kadrowa”, wzruszała „Piechota” i „Płynie Wisła płynie”. Śpiewającej młodzieży towarzyszyli: Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyska, Jerzy Miśkiewicz – zastępca prezydenta miasta Starachowice oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Wśród nich znaleźli się: Agnieszka Lasek – Piwarska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach, Lidia Pokuszyńska – prezes Stowarzyszenia Promocji Talentów przy MDK, Sławomir Jama ze Szkoły Podstawowej nr 9, Lilla Adamczyk – Szkoła Podstawowa nr 11, Alicja Imiołek – GOKSiR Pawłów,  Krzysztof Stępniewski – PSP Piekoszów, prof. dr hab. Ewa Robak z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ks. kanonik Zygmunt Kwieciński – proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie.

Bożena Magdalena Mrózek – kurator regionu świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska podziękowała lokalnym samorządom za wsparcie finansowe, dyrygentom za ich pracę, chórzystom za wytrwałość i zaangażowanie. Pogratulowała występów i koncertów i zaprosiła kolejnych chętnych do udziału w projekcie Śpiewająca Polska.

Całość koncertu udokumentowali Jacek Bernaciak fotograf ze Starachowic oraz Tomasz Duliński fotograf z Kielc.

A. Marciniak

Śpiewająco uczcili 100 – lecie niepodległości