Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 5 listopada 2018

„Sport dla wszystkich” – konkurs dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do programu "Sport dla wszystkich" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł. Dofinansowanie do 80% wartości zadania.

     

                          Zadania realizowane w ramach konkursu:

*upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych

*upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim

*wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”

*wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

                                     Główne cele programu:

*zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych

*tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia

*wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju

*promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych

*promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu

*przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej

*promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport

*niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 roku. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2419,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html