Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 5 listopada 2018

Starachowicki plac targowy jak nowy

Dobiegają końca prace prowadzone w ramach II etapu przebudowy Targowiska Miejskiego w Starachowicach. Jak informuje prezydent miasta Marek Materek, najważniejsze, że mieszkańcy podczas zakupów na targowicy nie będą już brodzić w wodzie po kostki uważając, aby nie skręcić nóg na nierównych płytach chodnikowych.


  Dzięki dobiegającej końca przebudowie Targowiska Miejskiego znaczącej poprawie uległy warunki, w jakich w dni targowe prowadzony jest handel. Istotne są, jak podkreśla prezydent, również efekty ekonomiczne, dzięki zainstalowaniu nowego, energooszczędnego oświetlenia typu LED zmniejszą się koszty związane z oświetleniem placu. Natomiast dzięki budowie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gmina zaoszczędzi do 100 tys. zł rocznie, bo tyle wydawano na odprowadzanie wód opadowych z terenu placu targowego i parkingów.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic. Koszt przebudowy placu targowego to blisko 3 mln zł.

Prace przy przebudowie Targowiska Miejskiego rozpoczęto wiosną. W ramach pierwszego etapu utwardzono betonową kostką brukową ponad 5,5 tys. m. kw. powierzchni placu handlowego, wybudowano nową kanalizację deszczową na terenie inwestycji wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe oświetlenie terenu, kanalizację teletechniczną i instalację niskoprądową. Utwardzono również ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, zamontowano elementy wyposażenia targowicy: wiaty śmietnikowe, kontenery na odpady. Natomiast kolejny, II etap prac obejmował m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie placu, utwardzenie terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie części objętej remontem, wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów ustawienie ławek i koszy.

Tak wyglądał plac handlowy przy ul. Targowej przed rozpoczęciem inwestycji

Dzięki dobiegającej końca przebudowie Targowiska Miejskiego znaczącej poprawie uległy warunki do prowadzenia handlu

Całość uzupełniają nowe, estetyczne ławki oraz drzewa i krzewy ozdobne