Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Rozrywka i kultura 5 listopada 2018

Witryna

Co nam w duszy gra…

 

My stworzeni żyć

w gromadzie.

Aby nie błądzić

po Ziemi sami.

Kochanym oddać

serce i duszę,

I dzielić się

natury darami…

Miłość prawdziwa

ma swój czas;

Czy to pierwsza,

czy stulatka,

Taka miłość!

Taka miłość

w sam raz!

Wielekroć miła

ma dzierlatka.

To, czym jest miłość:

Aktem natchnienia

namiętności.

Kilka uczuć

w sporze z naturą,

Lękiem osamotnienia

w starości?

A czym jest szczęście?

Balladą jego zachwytu,

Epiką długiego życia,

Pląsem marzeń

przerywanych.

Od ckliwości

do myślenia.

Pamięć – czym jest?

Jakąś zaletą

świadomości,

Pożytkiem istnienia,

Troską wyboru

wspomnień?

Istnienie mknie

jak błyskawica.

I wpadnie w

otchłań wieczności.

Ubogim i bogatym

zgaśnie świeca,

Lecz nie lękajcie się

nicości!

Czas Nam się kręci,

jak niewidzialny pył;

Czy możesz w schyłku

wiedzieć.

Dla kogo i po co żyć?

Jan S. Żmijewski