Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 5 listopada 2018

Zadania do realizacji w 2019 roku

Gmina Mirzec

O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku mieszkańcy gminy Mirzec zdecydowali na wiejskich zebraniach.

Fundusz Sołecki to pieniądze, które pozwalają zmieniać nasze najbliższe otoczenie. Mieszkańcy większością głosów decydują, na co zostaną wydane. W 2019 roku Gmina Mirzec przeznaczy na ten cel 359.180,58 zł.

Społeczność Trębowca zdecydowała współfinansować z dysponowanej sumy oświetlenie drogi powiatowej Trębowiec Duży – Osiny (od nr 81 w kierunku Trębowca Krupowa). Planowany koszt zadania – 60.086 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie przeznaczona kwota 30.043,28 zł.  Mieszkańcy Osin fundusz przeznaczą natomiast na malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach. Planowany koszt zadania – 59.062 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie przeznaczona kwota 39.375,20 zł.

W sołectwie Mirzec I środki pójdą na zagospodarowanie działek gminnych, co oszacowano na 78.750 złotych, a z Funduszu Sołeckiego wyasygnowane będzie 39.375,20 zł. W Mircu II zdecydowano się dofinansować budowę oświetlenia przy drogach gminnych: Mirzec Majorat – Tychów Nowy i Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Planowany koszt zadania, to 78.750 zł, a z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na ten cel 39.375,20 zł.

Mieszkańcy Jagodnego chcą budowy parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem. Planowany koszt zadania 58.669 złotych, w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczona zostanie kwota 29.334,52 złotego. W Gadce natomiast fundusz przeznaczono na zagospodarowanie terenu wokół szkoły (budowa chodnika, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia). Planowany koszt zadania 78.750 złotych, w ramach Funduszu Sołeckiego przekazana zostanie kwota 39.375,20 zł. Natomiast w Tychowie Starym zagłosowano za przeznaczeniem pieniędzy na konserwację i odbudowę rowów melioracyjnych na terenie sołectwa. Planowany koszt zadania 59.062 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego przekazana zostanie kwota 39.375,20 złotego.

Pomieszczenia socjalne w obiekcie OSP w Tychowie Nowym powstanie dzięki zasileniu przedsięwzięcia kwotą 38.587,70 zł z sołeckiej kasy, a planowany koszt zadania wynosi 77.175 złotych. Mieszkańcy Ostrożanki zdecydowali natomiast, że sfinansują w całości z sołeckich środków zakup wyposażenia do budynku OSP, przeznaczając na ten cel 24.963,88 zł. A w Małyszynie postawili na oświetlenie drogi gminnej Krzewa – Małyszyn Górny, co ma kosztować 78.750 złotych, a z Funduszu Sołeckiego wyasygnowana będzie kwota 39.375,20 zł.

(azab)

Chodnik dla pieszych w Gadce, na odcinku od drogi powiatowej w kierunku cmentarza, już jest

W Małyszynie zagospodarowano z funduszu sołeckiego plac obok Szkoły Podstawowej

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie zainstalowano na odcinku od Trębowca Małego do drogi nr 744