Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 20 listopada 2018

Nadal trwają zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe

Mieszkańcy gminy Mirzec wciąż mogą zapisać się na bezpłatne szkolenia dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Skorzystać z nich mogą osoby, które ukończyły 25. lat.

 Gmina Mirzec realizuje projekt „Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług”, w ramach programu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, na który pozyskała pieniądze z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt „Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług” przewiduje zakup sprzętu komputerowego oraz zorganizowanie cykli szkoleń dotyczących różnych zagadnień tematycznych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla siedmiu 12-osobowych grup uczestników, którzy ukończyli 25 lat. Szkolenie z wybranego modułu, które będzie odbywało się w godzinach popołudniowych, będzie trwało 16 godzin. Do wyboru będzie siedem zagadnień tematycznych.

Terminarz szkoleń:

*19.11.2018 – 22.11.2018, Szkoła Podstawowa w Osinach – „Moje finanse i transakcje w sieci”

*26.11.2018 – 29.11.2018, Szkoła Podstawowa w Gadce – „Mój biznes w sieci”

*03.12.2018 – 06.12.2018, Szkoła Podstawowa w Małyszynie – „Rodzic w Internecie”

*10.12.2018 – 13.12.2018, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym – „Internet dla seniora”

*15.01.2019 – 18.01.2019, Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym – „Tworzę własną stronę internetową”

*21.01.2019 – 24.01.2019, Szkoła Podstawowa w Trębowcu – „Kultura w sieci”

*28.01.2019 – 10.02.2019, Szkoła Podstawowa w Osinach – „Rolnik w sieci”

 

Na potrzeby projektu Gmina Mirzec zakupiła 13 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Szkoła w Małyszynie została wytypowana na podstawie przeprowadzonej analizy wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy. Laptopy ze względu na swoją mobilność mogą także w przyszłości posłużyć podczas organizacji kolejnych szkoleń dla mieszkańców.

Celem projektu będzie nabycie nowych lub uzupełnienie umiejętności dotyczących wyszukiwania informacji w Internecie, rozumienia treści i komunikatów, posługiwania się różnorodnymi aplikacjami, rozumienia zagrożeń, jakie niesie ze sobą podłączenie komputera do Internetu. Uczestnicy szkoleń będą uczyć się jak załatwiać przez Internet sprawy urzędowe, prowadzić własny biznes on-line, stronę internetową czy bloga.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Mircu, pokój 216, telefon (41) 276-71-81.

 

f/w