Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 26 listopada 2018

Inauguracyjne obrady w Mircu

W kadencji 2018 - 2023, w Radzie Gminy Mirzec będzie zasiadać 15 radnych. Przez te pięć lat gminą rządził będzie nadal Mirosław Seweryn. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

Samorządowcy odebrali zaświadczenia o ich wyborze i złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Zaprzysiężono też Mirosława Seweryna, który wygrał wybory na wójta gminy, który podziękował za wsparcie i dotychczasową współpracę i obiecał kolejne efektywne działania na rzecz gminy.

Funkcję przewodniczącego radni powierzyli w głosowaniu Janowi Zawiszy, który w poprzedniej kadencji był jej wiceprzewodniczącym. Wiceprzewodniczącą wybrano natomiast Agnieszkę Idzik – Napiórkowską, która w minionej kadencji rady była jej przewodniczącą.

(amar)

Wójt Mirosław Seweryn odebrał liczne gratulacje

W prezydium rady zasiadają: Agnieszka Idzik – Napiórkowska i Jan Zawisza