Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Bezpieczeństwo 26 listopada 2018

Straż Miejska na Widoku

Rozpalaj od góry - zlikwidujesz czarne chmury

Strażnicy miejscy we współpracy z Gazetą Starachowicką i stowarzyszeniem "Razem dla nas", zorganizowali pokaz prawidłowego palenia w piecach i kotłach.

Służby miejskie potwierdzają, że interwencji o spalaniu odpadów jest o wiele za dużo. Wydawać by się mogło, że prowadzone co jakiś czas akcje szkoleniowe powinny skutkować większą świadomością mieszkańców, ale wcale tak nie jest. Wciąż wiele osób bagatelizuje problem, choć spalanie odpadów w piecach jest wielkim zagrożeniem dla zdrowia i ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Strażnicy miejscy zwrócili uwagę na to, że na zanieczyszczenie powietrza, związane z działaniem przydomowych kotłowni, wpływ ma nie tylko jakość używanego paliwa. 15 listopada br. można było zobaczyć na ul. Widok 6, jak prawidłowo załadować palenisko pieca, jak go rozpalić i jak palić w piecu metodą „od góry”, by proces spalania był możliwie najbardziej efektywny, a jednocześnie najmniej uciążliwy dla środowiska. Rozpalając palenisko metodą „od góry” obniżamy emisję pyłów o 50-80% i oszczędzamy nawet 1/3 paliwa.

Pokaz był uzupełnieniem działań Straży Miejskiej, podejmowanych rzecz ograniczania niskiej emisji i poprawy czystości powietrza w trakcie sezonu grzewczego.

A. Marciniak

Pokaz skierowany był do tych mieszkańców, którzy ogrzewają swoje domy piecami starszych typów