Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 26 listopada 2018

W Pawłowie też bez zmian

Nowo wybrana Rada Gminy Pawłów obradowała na pierwszym posiedzeniu 21 listopada br.


Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowie, Kamila Bednarczyk, wręczyła wszystkim zaświadczenia o wyborze. W 15-osobowej radzie zasiadają przedstawiciele komitetów wyborczych: Marka Wojtasa – 11, trzech jest z Komitetu Gmina Pawłów Razem, a jeden z Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy złożyli ślubowanie.

Rozpoczęcie prac lokalnego samorządu wiąże się też z wyborem jego władz. Głosami nowych radnych, Radzie Gminy Pawłów będzie przewodniczyć w pięcioletniej kadencji  Henryk Więcław z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Wojtasa. Również z tej listy wybrano dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi Mieczysław Saramak i Mirosław Głowacki.

Inauguracyjne obrady zakończyło zaprzysiężenie na kolejną kadencję wójta Marka Wojtasa, który podziękował wszystkim za mandat zaufania, jakim go obdarzyli.

(az)

Katarzyna Sikora – jedyna kobieta w Radzie Gminy Pawłów. Startowała z KWW Gmina Pawłów Razem

Wójt Marek Wojtas będzie zawiadywał gmina kolejna kadencję