Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 3 grudnia 2018

Odeszli

Henryka Jangas

z d. Grudzień

lat 95 – zm. 23.11.2018 r.

Janina Żurowska

z d. Adamczyk

lat 90 – zm. 23.11.2018 r.

Kazimiera Gryz

z d. Paprot

lat 93 – zm. 24.11.2018 r.

Janusz Gołasa

lat 58 – zm. 25.11.2018 r.

Stanisława Pietrzyk

z d. Majchrzyk

primo voto Młynarczyk

lat 85 – zm. 25.11.2018 r.

Mirosława Maria Kopeć

z d. Chrobot

lat 70 – zm. 26.11.2018 r.

Zofia Cioroch

lat 76 – zm. 26.11.2018 r.

Dariusz Jeziorski

lat 53 – zm. 26.11.2018 r.

Jerzy Kokoszka

lat 77 – zm. 26.11.2018 r.

Marianna Kowalik

z d. Kaca

lat 74 – zm. 27.11.2018 r.

Maria Orczyk

z d. Kita

lat 71 – zm. 29.11.2018 r.

Jan Skiba

lat 90 – zm. 30.11.2018 r.

Jadwiga Stępień

z d. Osipowicz

lat 57 – zm. 30.11.2018 r.

Alfreda Skorzyńska

z d. Piotrowska

lat 82 – zm. 1.12.208 r.