Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 3 grudnia 2018

Uroczystość św. Barbary, patronki Starachowic

W tym roku po raz dziesiąty obchodzić będziemy 4 grudnia uroczystość św. Barbary jako patronki naszego miasta.

–  Święta Barbara jest patronką ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich, którzy wykonują niebezpieczne zawody, między innymi górników i hutników, którzy na przestrzeni wieków tworzyli nasze miasto – mówi prezydent miasta Marek Materek. – Biorąc udział w uroczystości, chcemy podziękować patronce za opiekę nad naszym miastem w minionym roku. Zapraszam mieszkańców do udziału.

 

                   Program uroczystości

godz. 11.00 – zbiórka przy kapliczce św. Barbary przy ul. Witolda Pileckiego

godz. 11.05 – wystąpienie okolicznościowe prezydenta miasta

od 11.10 do 11.30 – procesja do kościoła Wszystkich Świętych ulicami: Pileckiego – Konstytucji 3 Maja – Radomska

godz. 11.30 – przedstawienie przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza,

godz. 11.45 – wręczenie nagród dla laureatów konkursów o świętej Barbarze,

godz. 12.00 Msza Święta dziękczynna za opiekę św. Barbary nad miastem i mieszkańcami

godz. 12.45 – pączki i herbata.

Organizatorem uroczystości jest parafia p.w. Wszystkich Świętych oraz Urząd Miejski.

Podczas święta Barbórki zaplanowano odsłonięcie kapliczki świętej Barbary po zakończonej renowacji.

– Kapliczka postawiona została w 1938 roku przy drodze, która przed laty prowadziła do najstarszej kopalni funkcjonujących w mieście, kopalni Herkules – mówi prezydent. – Przez lata zarówno sama figurka świętej jak i kapliczka uległy znacznym zniszczeniom, konieczna była gruntowna renowacja, która aktualnie dobiega końca. Przeznaczono na to z budżetu gminy 40 tys. zł, część materiałów pochodzi od prywatnych sponsorów.