Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 4 grudnia 2018

Intensywny tydzień nowego Zarządu

Za nami pierwszy tydzień pracy nowo wybranego Zarządu Powiatu Starachowickiego. Był to czas intensywnych spotkań, zarówno z załogą Starostwa, jak i dyrekcją podległych jednostek, wdrażania się w nowe obowiązki, a także zmierzenia się z niełatwym tematem szukania oszczędności w budżecie.

22 listopada br. podczas I sesji Rady Powiatu w Starachowicach samorządowcy wybrali nowy Zarząd Powiatu Starachowickiego. Na jego czele, jako starosta starachowicki, stanął Piotr Babicki. Wicestarostą został Dariusz Dąbrowski, a pozostałymi członkami Zarządu Powiatu zostali: Jerzy Materek, Robert Sowula oraz Ryszard Nowak (nieetatowy). Z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności w budżecie Powiatu, starosta Piotr Babicki zaproponował Radzie wprowadzenie zmian w Statucie Powiatu, które będą skutkować wprowadzeniem nowej struktury Zarządu Powiatu.

Na mocy dotychczasowych przepisów organ ten składał się z czterech etatowych (starosta, wicestarosta, dwóch członków Zarządu) i jednego nieetatowego członka. Po wejściu w życie uchwały, przyjętej przez Radę Powiatu 22 listopada (nastąpi to 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym), można będzie dokonać zmian w strukturze Zarządu, ograniczając liczbę etatowych członków do trzech (starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek). Robert Sowula i Ryszard Nowak będą pełnić funkcję nieetatowych członków Zarządu Powiatu.

Nowo wybrany Zarząd rozpoczął swą pracę od spotkania z pracownikami Starostwa. Praktycznie od razu dokonał także podziału kompetencji. I tak, staroście Piotrowi Babickiemu, podlegać będą sprawy związane z geodezją, zarządzaniem kryzysowym, pion ochrony wraz z pełnomocnikiem ochrony, zespół radców prawnych, Biuro Prasowe Powiatu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, stanowiska BHP, ds. kontroli, audytor wewnętrzny, a także Powiatowy Urząd Pracy. Wicestarosta Dariusz Dąbrowski odpowiadać będzie w Zarządzie za politykę społeczną, promocję i edukację, nadzorując przy tym jednostki z zakresu polityki społecznej, oświaty oraz muzeum. Członkowi Zarządu Powiatu Jerzemu Materkowi podporządkowano sprawy związane z nieruchomościami, budownictwem, komunikacją, a także inwestycjami, stąd nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych oraz Zespołem ds. Rozwoju Powiatu. Z kolei Robert Sowula pełniąc funkcję etatowego członka Zarządu nadzorować ma Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W tydzień po pierwszej sesji, odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu. Ze względu na trudną sytuację finansową w oświacie (brak na wydatki bieżące w wysokości 1 mln 172 tys. zł), Zarząd Powiatu zmuszony był prosić przewodniczącą Rady Powiatu o pilne zwołanie sesji, na której konieczne było dokonanie zmian w budżecie, umożliwiających dalsze funkcjonowania placówek oświatowych. W chwili obecnej analizowany jest stan finansów powiatu. O wynikach tej analizy Zarząd Powiatu będzie informował mieszkańców.

m.p.

Z uwagi na trudną sytuację w oświacie konieczne było pilne zwołanie sesji

W pierwszym tygodniu pracy Zarząd złożył wizytę dyrekcji szpitala. Rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji placówki i perspektywach rozwoju na przyszłość