Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 4 grudnia 2018

Trzy drogi do remontu

Mirzec

Dzięki rządowej dotacji w wysokości 80 proc. kosztów, przy udziale pieniędzy z budżetu gminy Mirzec, nową nawierzchnię będą mieć drogi Małyszyn Górny – Krzewa, Gadka Majorat i Mirzec Stara Wieś.

Umowa na remont drogi o długości 1050 metrów z Małyszyna Górnego w kierunku Krzewy opiewa na kwotę 411.877 złotych. Zakres trwających prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni, wymianę nawierzchni wiążącej i ścieralnej, odtworzenie poboczy z tłucznia po obu stronach drogi, oczyszczenie przepustu z namułu oraz częściowy remont rowów i skarp.

Koszt remontu drogi w Gadce Majoracie o długości 700 metrów wynosi natomiast 950.944 zł. Pracownicy firmy remontowej frezują starą nawierzchnię, wymienią warstwę wiążącą i ścieralną, odtworzą pobocza i zjazdy na posesje, przepusty pod zjazdami oraz istniejące rowy. Wyregulowane zostaną też korytka odwadniające.

Koszt prac na 411- metrowym odcinku drogi w Mircu Starej Wsi, to 684.760 złotych. Ich zakres jest identyczny jak pozostałych dwóch gminnych tras.

(azab)

Drogę w Gadce Majoracie remontuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Karola Cieśli z Chybic

Budromost jest wykonawcą gminnej trasy z Małyszyna Górnego w kierunku Krzewy

W Mircu Starej Wsi przedsięwzięcie zrealizuje Zakład Robót Drogowych Włodzimierza Olszewskiego ze Skarżyska – Kamiennej