Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Brody 4 grudnia 2018

Ulica Złota w remoncie

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Złotej w Dziurowie. Nowa nawierzchnia położona będzie na najbardziej zniszczonym odcinku o długości ok. 500 m. Wzdłuż całej ulicy odtworzone zostanie natomiast odwodnienie.

W bieżącym roku wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu z mieszanki MCE oraz warstwy wiążącej o gr. 6 cm i ścieralnej o gr. 4 cm. Umocnione zostaną pobocza drogi tłuczniem kamiennym i destruktem.  Wartość zadania wynosi ok. 1,2 mln zł, z tego dofinansowanie od wojewody świętokrzyskiego wynosi ok. 935 tys. zł.

Pozostały odcinek jezdni przebudowany zostanie w dalszej kolejności.

m.p.

Trwa przebudowa ul. Złotej w Dziurowie