Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Brody 4 grudnia 2018

Zajęcia dodatkowe z unijnym wparciem

Od września br., Gmina Brody realizuje projekt, w ramach którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. W ramach tego zadania, dla trzech szkół podstawowych (w Brodach, Dziurowie i Lubieni) zakupiono po trzy tablice interaktywnej i po 15 laptopów.

W zajęciach dodatkowych bierze udział 142 uczniów klas V – VIII z trzech szkół z terenu naszej gminy. Projekt zakłada wsparcie w zakresie budowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację dla uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia z matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz efektywnego uczenia się.

W ramach akcji prowadzone są także działania poza szkołą takie jak doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz indywidualne zajęcia psychologiczno – pedagogiczne.

Projekt pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w Gminie Brody” współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Brodach

Uczniowie w Dziurowie chętnie korzystają z nowych technologii