Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wąchock 10 grudnia 2018

Nowy proboszcz parafii

Wąchock

Administratorem i duszpasterzem parafii w Wąchocku jest o. Zachariasz Artur Mikruta.

Przychylając się do prośby o. opata Eugeniusza Augustyna o. Cist, ks. biskup Henryk Tomasik mianował wielebnego o. Zachariasza Artura Mikrutę proboszczem parafii. Zastąpił o. Jakuba Rochowskiego, który został opiekunem domu rekolekcyjnego i kaplicy filialnej Cystersów w Marcinkowie.

Podczas mszy świętej, ksiądz dziekan Marek Bartosiński z dekanatu Starachowice Północ uroczyście wprowadził nowego proboszcza parafii p.w. św. Floriana i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wąchocku. O. Zachariasz obejmując urząd otrzymał z rąk swojego Opata klucze do parafii i złożył ślubowanie na Ewangelię. Życzenia i kwiaty nowemu proboszczowi złożyli uczestniczący we mszy św. burmistrz miasta i gminy Wąchock Jarosław Samela i przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Malinowski. Także wiceprzewodniczący RMiG: Sylwester Rudzki i Mirosław Jaźwiec. Obecna była przewodnicząca Rady Powiatu Starachowickiego Bożena Wrona i delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, gdzie o. Zachariasz pracuje jako katecheta.

(az)

Życzenia nowemu proboszczowi złożyli miejscowi samorządowcy