Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 11 grudnia 2018

Zostań społecznym opiekunem kotów wolno żyjących!

Urząd Miejski w Starachowicach planuje nadać osobom społecznie opiekującym się kotami wolno żyjącymi statut „Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących” w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice”. Opiekun kotów otrzyma legitymację identyfikacyjną, karmę dla kotów w okresie zimowym oraz możliwość zgłaszania kotów, którymi się opiekuje, do bezpłatnej sterylizacji, kastracji lub leczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pok. 118, tel. 41 273 82 42.