Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 17 grudnia 2018

Młodzieżowa Rada Miasta w Starachowicach wybrana

22 przedstawicieli starachowickich szkół weszło w skład Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2018-2020. Radę tworzą uczniowie szkół średnich, gimnazjów oraz szkół podstawowych z klas 7 i 8. Radni wybierani są w głosowaniu tajnym przez społeczność szkolną zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.


Celem działania Rady jest kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, upowszechnianie idei samorządności, zwiększenie aktywności społecznej, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, a także podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców miasta Starachowice oraz organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Czwartkową sesję inauguracyjną rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik, gościem obrad był prezydent miasta Marek Materek, obaj panowie wręczyli młodym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Prezydent Marek Materek podczas obrad, zachęcając młodzież do aktywnej działalności samorządowej, wspominał swoją pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta, którą współtworzył będąc uczniem I Liceum Ogólnokształcącego. Zapowiedział konsultację z młodymi radnymi m.in. w sprawie planowanej reorganizacji w starachowickiej oświacie. Do zadań młodych radnych bowiem należy m.in. przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej miasta Starachowice oraz inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

– Młodzieżowa Rada Miasta zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących szeroko pojętej problematyki młodzieżowej – mówi Agata Maciąg, opiekun merytoryczny MRM. – W kompetencji młodych radnych jest także inicjowanie działań, organizowanie imprez, spotkań konsultacyjnych, nawiązywanie współpracy z jednostkami mającymi wpływ na rozwój młodego pokolenia, a w szczególności nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska. Wsparcie w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Podczas inauguracyjnej sesji młodzi radni wybrali przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, którą została Dominika Chmielewska z II LO, wiceprzewodniczącymi MRM są Igor Kaczorowski z I LO oraz Tomasz Lech ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, funkcję Sekretarza obrad pełnił Wiktor Kudła ze SP nr 10.

Obradom młodych radnych przyglądali się opiekunowie, nauczyciele, rodzina a także Liliana Jabłko – opiekun społeczny MRM.

22 przedstawicieli starachowickich szkół weszło w skład Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2018-2020