Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 17 grudnia 2018

Młodzieży dyskusje o Europie

Europa młodych, wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska w najbliższych latach - to temat na jaki z dr. Markiem Prawdą – dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dyskutowali uczniowie starachowickich szkół podczas debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozprawy o Europie i Młodzieżową Radę Miasta.

 Udział w debacie był dobrowolny, z zaproszenia skorzystali uczniowie szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, I oraz II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz Gimnazjum nr 4. W spotkaniu uczestniczyła także zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych Ewa Skiba. Dyskusję prowadziły Zuzanna Krzemińska z I LO oraz Dominika Chmielewska z MRM.

Rozmawiano o tym, jak działa Unia Europejska, co Unia robi dla młodych ludzi oraz o tym, jaka jest przyszłość Europy. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazała się dużą wiedzą na tematy związane zarówno z samym członkostwem w Unii Europejskiej, jak i aktualnymi problemami, z jakimi boryka się aktualnie Europa. Trafne pytania, błyskotliwe komentarze świadczyły o dużym zainteresowaniu młodych ludzi tematyką unijną.

Zaproszony do udziału w debacie ambasador Marek Prawda w sposób ciekawy i przystępny opowiadał o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie, nie ukrywając problemów, nad rozwiązaniem których powinny skupić się państwa członkowskie.

– Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to, że zdecydowaliście się porozmawiać o Unii – mówił dyrektor Marek Prawda, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji i Niemczech, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej.

– Czasem spotykam się ze stwierdzeniem, że Unia daje nam fundusze na drogi, lepiej nam się żyje, ale tych funduszy będzie coraz mniej – może więc nie warto w tej Unii być i co nas czeka w przyszłości, kiedy te fundusze się skończą? Ale Unia to nie tylko fundusze na budowę nowych dróg. Bardzo ważnym elementem jest to, jak członkostwo w Unii i możliwości z tym związane, wykorzystują polskie przedsiębiorstwa. Dzięki naszemu członkostwu w Unii polski biznes otrzymuje nowe szanse, wchodzimy na zupełnie inną półkę handlową, co ma następnie przełożenie na życie lokalnych społeczności, a nierzadko całego regionu i to jest największy sens Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to polskie przedsiębiorstwa decydują o dobrobycie całego kraju.

Zgodnie z wyliczeniami ekonomistów, jak informował gość spotkania, Polska dzięki swojej obecności w Unii i pozyskanym funduszom na budowę dróg i ogólnie na infrastrukturę i rozwój jest o 12 lat do przodu, a nasz kraj jest podawany jako przykład dobrze wydatkowanych środków unijnych.

Gość spotkania mówił także o budżecie Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, który obecnie jest w fazie negocjacji. Dyplomata przedstawił młodzieży główne zasady współuczestniczenia w tworzeniu unijnego budżetu przez 28 państw członkowskich. Kolejnym poruszonym zagadnieniem związanym z unijnym budżetem, była polityka spójności, mająca za zadanie niwelowanie różnic pomiędzy krajami biednymi i bogatymi.

Niewątpliwymi wyzwaniami, jakie obecnie stoją przed krajami członkowskimi są międzynarodowe korporacje, które nie płacą podatku w kraju, w którym prowadzą produkcję swoich towarów.

– Uważam, że koniecznym jest wprowadzenie konkretnych dyrektyw, jednak aby tak się stało trzeba współpracy ze strony wszystkich państw i wymiany informacji, niestety, niektóre kraje odmówiły z obawy utraty suwerenności podatkowej. Unia Europejska musi rozwiązać ten problem – wyjaśniał ambasador.

Marek Prawda mówił także o efekcie protekcjonizmu i walce z monopolistami na europejskim rynku, zdaniem dyplomaty to przykłady zagadnień – gdzie Unia ma jeszcze wiele do zrobienia.

Podczas dalszej dyskusji uczniowie poruszyli inne problemy związane z migracją, likwidacją różnic w zarobkach, konfliktem w hiszpańskiej Katalonii, która walczy o odłączenie się od Hiszpanii, rozmawiano również o efekcie kryzysu włoskiego i jego ewentualnych skutkach dla pozostałych państw europejskich zrzeszonych we wspólnocie. Młodzi starachowiczanie uczestniczący w debacie pytali swojego gościa – jak mogą rówieśników bardziej zainteresować tematyką europejską?

– Wchodzicie na scenę społeczną, polityczną, wiecie jakie są wasze problemy i musicie sobie odpowiedzieć – czy Unia Europejska daje Wam rozwiązanie. Każde pokolenie powinno znaleźć własną odpowiedź.

Debata oraz projekt „Młodzieżowe Rozprawy o Europie” realizowane są przez Stowarzyszenie Rozprawy o Europie w ramach programu Erasmus +, a patronat nad tymi wydarzeniami objęli: prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz starosta starachowicki Piotr Babicki. Kolejne spotkanie w styczniu.

Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce spotkał się ze starachowicką młodzieżą